Isuzu

Visigo – jauna komforta ikona

Ar godbijību pret tūrisma nozari.


Anadolu
SIA «Latursus» Rubeņu ceļš 60, Raubēni, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV–3002, Latvija
Tālrunis +371 63026303, Fakss +371 63021134, info@isuzubus.lv
Reģistrācijas numurs: 41703002740, Banka: AS «Citadele banka», konts (IBAN) LV92PARX0006632720015, SWIFT PARXLV22.